Aalmarkt

Bekijk de rondleiding door het Aalmarktproject.
Film rondleiding Aalmarkt

De Aalmarkt ligt in het hart van de historische binnenstad van Leiden. De herontwikkeling van de Aalmarkt en omgeving zorgt voor de noodzakelijke versterking en uitbreiding van het winkelgebied, zoals de gemeente dat voor ogen heeft met het Programma Binnenstad. Dit programma bestaat uit allerlei activiteiten die de binnenstad van Leiden verbeteren en aantrekkelijker maken om te bezoeken en er te werken, te leven en te wonen.

De plannen

Het Aalmarktproject bestaat uit drie blokken: het Waagblok, het Stadsgehoorzaalblok en het Haarlemmerstraatblok. In deze blokken wordt er in totaal 24.000m2 winkeloppervlak herontwikkeld, waarvan 8.000m2 uitbreiding en 16.000m2 renovatie. Rekening houdend met de monumenten in het gebied worden er grotere winkelunits gecreëerd, zodat grotere fashionketens zich in het Aalmarktgebied kunnen vestigen. Om de Haarlemmerstraat en de Breestraat beter met elkaar te verbinden wordt er een nieuwe winkelstraat - Catharinasteeg - gemaakt en wordt de Waaghoofdbrug vervangen door een nieuwe brug, die Catharinabrug gaat heten. Daarnaast omvat het project horeca, woningen en een openbare bewaakte fietsenstalling.

Plattegrond Aalmarktproject

Uitvoering

Het Aalmarktproject is gefaseerd in uitvoering. Op 24 mei 2012 is het startsein gegeven voor de werkzaamheden aan het Waagblok. Dit blok is begin 2014 opgeleverd. De omgevingsvergunningen voor het Haarlemmerstraatblok en het Stadsgehoorzaalblok zijn afgegeven.

Een animatie van het bouwplan van het Stadsgehoorzaalblok is hier te bekijken. De werkzaamheden aan dit blok zijn begin 2015 van start gegaan. Meer informatie is te vinden op: http://catharinasteeg.nl/. Voor praktische zaken tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met toezichthouder Hein van Scherpenberg op telefoonnummer 06-51 06 79 50 of via e-mail hvs@bbcbouwmanagement.nl.

Waagblok / algemeen

Dit deelgebied omvat onder meer de Waag, de fietsenkelder, V&D, 'In den Vergulden Turk' en het voormalige Vögele-pand.

De Waag is voorzien van een permanente horecafunctie, die mogelijk wordt gemaakt door het toegevoegde glazen atrium achter het monument.
De fietsenkelder onder de V&D, de Waagstalling, biedt ruimte aan 880 fietsen en heeft een in-/uitgang aan de Aalmarkt en de Breestraat.
V&D is verbouwd tot een modern warenhuis, waarbij transparantie en lichtinval belangrijke uitgangspunten zijn geweest voor architect Michiel Samsom (Kentie en Partners Architekten). Het behoud van de monumentale waarden in het V&D-pand en het in oude glorie herstellen van het pand 'In den Vergulden Turk' zorgen ervoor dat er een modern warenhuis is ontstaan met de gevel van 'In den Vergulden Turk' als pronkstuk aan de Breestraat.
Aan de Breestraatzijde, aan de linkerkant van de V&D, is een volledig nieuwe winkel van The Sting gerealiseerd, met een oppervlakte van ca. 3.000 m2. 

De ontwikkeling van het Waagblok is een samenwerkingsproject geweest van Provast, ASR Vastgoed Vermogensbeheer, V&D en de gemeente Leiden. Op 24 mei 2012 is het startsein gegeven voor de werkzaamheden aan het Waagblok. Het blok is in de eerste helft van 2014 opgeleverd. De horeca in de Waag zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2015 haar deuren openen.

De Waag is gelegen in het centrum van Leiden, aan Aalmarkt 21, en geniet hoge bekendheid als voornaam rijksmonument. De Waag heeft een belangrijke (maatschappelijke) functie tijdens de viering van Leidens Ontzet. Verder werd de Waag echter slechts beperkt gebruikt, mede door het ontbreken van een keuken.

Het college heeft, bij het besluit tot herijking van het Aalmarktproject, het voornemen uitgesproken om de Waag te voorzien van een permanente, hoogwaardige horecafunctie. De Waag is namelijk goed bereikbaar voor winkelend en uitgaanspubliek door de ligging in het kernwinkelgebied en een horecaconcentratiegebied. Voor het slagen van het Aalmarktproject is het daarnaast essentieel dat het gesloten rijksmonument op dagelijkse basis als horecagelegenheid wordt opengesteld voor publiek. Ter plaatse van Mandenmakerssteeg 8 - 10 (achter de Waag) is een glazen aanbouw ontwikkeld. Hierin kan een keuken gerealiseerd worden ten behoeve van de horecafunctie.

De gemeente Leiden heeft gekozen voor Debuut Horeca BV als exploitant van de Waag. Het door Debuut Horeca BV omschreven kwaliteitsniveau en de cultuurbeleving in de selectieprocedure sluit het beste aan bij het kwaliteitsstreven van de gemeente. Er zal rekening gehouden worden met de viering van Leidens Ontzet en het Huis van Sinterklaas.

De ontwikkeling van de Waag en het achtergelegen glazen atrium is een project van de gemeente Leiden. De gemeente is eigenaar van de Waag en zal dit in de toekomstige situatie ook blijven.

De verbouwing van het Vroom & Dreesmann filiaal in Leiden stond al enkele jaren in de planning. Provast heeft in samenspraak met ASR Vastgoed Vermogensbeheer, V&D en de gemeente Leiden dit onderdeel van het Aalmarktproject ontwikkkeld. Samen met het bureau Kentie & Partners Architekten is gekeken naar de meest geschikte oplossing binnen de historische context van het hart van de stad Leiden waar het Waagblok deel van uitmaakt.

Uitgangspunten

V&D is verbouwd tot een modern warenhuis, waarbij transparantie en lichtinval belangrijke uitgangspunten zijn geweest voor architect Michiel Samsom. Het behoud van de monumentale waarden in het V&D-pand en het in oude glorie herstellen van het pand 'In den Vergulden Turk' zorgen ervoor dat er een modern warenhuis is ontstaan met de gevel van 'In den Vergulden Turk' als pronkstuk aan de Breestraat. Er is een ingrijpende transformatie uitgevoerd, waarbij een vertaalslag is gemaakt naar winkels met een duidelijk herkenbare identiteit en een levendige karakteristiek.

The Sting

Aan de Breestraatzijde is aan de linkerkant van de V&D een volledig nieuwe winkel van ca. 3.000 m2 gerealiseerd. Hier heeft een filiaal van 'The Sting' haar deuren geopend. 'The Sting' is een van oorsprong Nederlandse keten van kledingwinkels met filialen in de grote steden van België, Duitsland, Engeland en Nederland.

Gemeente Leiden afbeelding

Op 17 april 2014 heeft de Waagstalling haar deuren geopend. De fietsenstalling heeft zowel aan de Aalmarkt als aan de Breestraat een entree. Beide entree zijn ter herkenning voorzien van een eigen kleur, groen of oranje. Voor de realisatie van deze fietsenstalling zijn twee bestaande kelders aan elkaar gebouwd.
Vanwege de ligging naast de Waag, voor velen herkenbaar, heeft de stalling de naam Waagstalling gekregen. De fietsenstalling wordt beheerd en bewaakt door DZB Leiden en is gratis te gebruiken voor alle Leidenaren en bezoekers aan de stad. De stalling biedt plaats aan 880 fietsen.

De openingstijden zijn:
Maandag 8.00-21.00
Dinsdag 8.00-21.00
Woensdag 8.00-21.00
Donderdag 8.00-22.00
Vrijdag 8.00-21.00
Zaterdag 8.00-21.00
Zondag 12.00-18.00

Koopzondag (laatste zondag van de maand) 10.30-21.00

De fietsenstalling is op feestdagen gesloten, behalve Goede Vrijdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag en 3 oktober.

Kaart met mogelijke verhelingen
Gemeente Leiden afbeelding

De gemeente en a.s.r. vastgoed ontwikkeling hebben een koopovereenkomst ondertekend voor het vastgoed binnen het Stadsgehoorzaalblok. Dit betekent dat a.s.r. vastgoed ontwikkeling op deze locatie een nieuwe winkelstraat, die Catharinasteeg zal heten, gaat realiseren. De Catharinasteeg komt te liggen tussen V&D en de Stadsgehoorzaal en vormt een verbinding tussen de Aalmarkt en de Breestraat. Door het maken van de nieuwe steeg krijgt Leiden er ongeveer 5.700 m2 winkeloppervlakte bij.

Ook wordt er een nieuwe brug gebouwd ter vervanging van de huidige Waaghoofbrug. Deze Catharinabrug sluit aan op de nieuwe winkelstraat. Zo worden de Haarlemmerstraat, Aalmarkt en Breestraat verbonden en ontstaat een mooi winkelrondje in de Leidse Binnenstad.

Boven de winkels komen in totaal 21 sfeervolle appartementen, verspreid over drie locaties. In de nieuwe binnentuin, Catharinahof, komt ruimte voor cultuur en voor horeca met terrassen rond de monumentale rode beuk. Veel van de monumentale panden worden gerenoveerd en gerestaureerd en verweven met de nieuwbouw. Zo ontstaat op deze plek, een van de oudste plekken in Leiden, een bijzondere sfeer waar het prettig is om te winkelen, te wonen en te verblijven.

Begin april zijn de werkzaamheden van a.s.r. vastgoed ontwikkeling voor de realisatie van de Catharinasteeg gestart. De oplevering vindt begin 2017 plaats. De gemeente neemt de herinrichting van de openbare ruimte voor haar rekening.

Door te klikken op bovenstaand plaatje kunt u de animatie van het bouwplan van het Stadsgehoorzaalblok bekijken.
Gemeente Leiden afbeelding

Het Haarlemmerstraatblok bestaat uit vijf gebouwen, twee aan de Stille Rijn en drie aan de Haarlemmerstraat. Deze panden worden samengevoegd tot één grote winkel. Deze ontwikkeling sluit aan bij de ambitie van de gemeente Leiden om grotere winkelunits te creëren in de Leidse binnenstad en zo grotere winkels naar Leiden te trekken.

Aalmarkt

De Aalmarkt vormt met de Boommarkt, Vismarkt en de Botermarkt een geheel langs de zuidelijke tak van de Rijn. De kade hier is verblijfsgebied en autoluw. Het wordt een ongedeelde ruimte van gebakken steen en weinig straatmeubilair.  Langs het water komt een rij bomen en lichtmasten.

Breestraat

Het plangebied beslaat een klein, maar cruciaal deel van de Breestraat, tussen Maarsmansteeg en de (aan te leggen) Catharinasteeg. Er komen brede trottoirs, van gebakken klinkers met een duidelijke centrale rijloper en de hangende verlichting. Strategisch geplaatste bomen zorgen voor een groen karakter. Straatmeubilair, zoals fietsnietjes, zal beperkt worden toegepast.

Stegen

De stegen in het plangebied zijn ontstaan bij de ontwikkeling van de Rijnoevers als handelskades. Ze verbinden de hoger gelegen Breestraat met de kade, in dit geval de Aalmarkt. Ze zijn smal maar rijk in beleving en gebruik. De straatinrichting draagt hieraan bij. De bestaande Maarsmansteeg, met haar karakteristieke indeling en decoratieve materiaaltoepassing, wordt gerestaureerd. Deze uitstraling wordt ook toegepast in de (aan te leggen) Catharinasteeg. Beide routes behoren zo herkenbaar tot het hoofdwinkelcircuit. De verlichting wordt aan de gevel verbonden en straatmeubilair ontbreekt. De Mandenmakerssteeg krijgt een gelijke straatinrichting.

Gemeente Leiden afbeelding

Het Catharinahof wordt begrensd door de Stadsgehoorzaal, de Waalse Kerk, het LVC en de panden aan de Aalmarkt. Om deze binnenplaats te ontsluiten wordt een entree gemaakt achter het monumentje aan de achterzijde van het Leids Vrijetijds Centrum (LVC). Het LVC-blok zal worden uitgebreid in het Catharinahof. Hierbij is het van belang dat het hof herkenbaar blijft. Langs deze uitbreiding is het mogelijk een vluchtroute vanuit de bovengelegen appartementen te realiseren. In het Catharinahof bevindt zich een monumentale boom. Het betreft een monumentale rode beuk (Fagus sylvatica Atrobupurea) met een leeftijd van ca. 80 jaar. Het ontwerp van het hof zal om de boom heen gemaakt worden, zodat de boom zijn oorspronkelijke plek kan behouden.

De oorspronkelijke luchtplaats van het voormalige Catharinagasthuis is tot op heden slechts bereikbaar via de Stadsgehoorzaal. In de nieuwe situatie zal het Catharinahof verbonden worden met het nieuwe winkelcircuit.

Impressie van de Catharinabrug
Gemeente Leiden afbeelding

Het samenkomen van de Mare, de Oude en de Nieuwe Rijn en de levendige kades eromheen vormen de ruimtelijke verbinding tussen de winkelcircuits. Het hart van de stad wordt gevormd door de kades van de Rijn. Het heeft een uniek en hoogwaardig karakter, hier is feitelijk de stad ontstaan.

Ontwikkeling van deze plek en de verdraaiing van de brug zijn integraal bekeken om een goede aansluiting te maken op de nieuwe winkelstraat, de Catharinasteeg. Tegelijkertijd wordt op deze manier het Waaghoofd vrijgespeeld waardoor de monumentale waarde van het hoofd beter tot zijn recht komt. Op het Waaghoofd kunnen terrassen aan het water gemaakt worden, behorende bij de huidige horecafunctie in de Waag.

Deze nieuwe brug krijgt de naam Catharinabrug en maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van het openbaar gebied aan de Aalmarkt, die door de gemeente wordt uitgevoerd.