Aalmarkt

De Aalmarkt vormt met de Boommarkt, Vismarkt en de Botermarkt een geheel langs de zuidelijke tak van de Rijn. De kade hier is verblijfsgebied en autoluw. Het wordt een ongedeelde ruimte van gebakken steen en weinig straatmeubilair.  Langs het water komt een rij bomen en lichtmasten.

Breestraat

Het plangebied beslaat een klein, maar cruciaal deel van de Breestraat, tussen Maarsmansteeg en de (aan te leggen) Catharinasteeg. Er komen brede trottoirs, van gebakken klinkers met een duidelijke centrale rijloper en de hangende verlichting. Strategisch geplaatste bomen zorgen voor een groen karakter. Straatmeubilair, zoals fietsnietjes, zal beperkt worden toegepast.

Stegen

De stegen in het plangebied zijn ontstaan bij de ontwikkeling van de Rijnoevers als handelskades. Ze verbinden de hoger gelegen Breestraat met de kade, in dit geval de Aalmarkt. Ze zijn smal maar rijk in beleving en gebruik. De straatinrichting draagt hieraan bij. De bestaande Maarsmansteeg, met haar karakteristieke indeling en decoratieve materiaaltoepassing, wordt gerestaureerd. Deze uitstraling wordt ook toegepast in de (aan te leggen) Catharinasteeg. Beide routes behoren zo herkenbaar tot het hoofdwinkelcircuit. De verlichting wordt aan de gevel verbonden en straatmeubilair ontbreekt. De Mandenmakerssteeg krijgt een gelijke straatinrichting.

Gemeente Leiden afbeelding

Het Catharinahof wordt begrensd door de Stadsgehoorzaal, de Waalse Kerk, het LVC en de panden aan de Aalmarkt. Om deze binnenplaats te ontsluiten wordt een entree gemaakt achter het monumentje aan de achterzijde van het Leids Vrijetijds Centrum (LVC). Het LVC-blok zal worden uitgebreid in het Catharinahof. Hierbij is het van belang dat het hof herkenbaar blijft. Langs deze uitbreiding is het mogelijk een vluchtroute vanuit de bovengelegen appartementen te realiseren. In het Catharinahof bevindt zich een monumentale boom. Het betreft een monumentale rode beuk (Fagus sylvatica Atrobupurea) met een leeftijd van ca. 80 jaar. Het ontwerp van het hof zal om de boom heen gemaakt worden, zodat de boom zijn oorspronkelijke plek kan behouden.

De oorspronkelijke luchtplaats van het voormalige Catharinagasthuis is tot op heden slechts bereikbaar via de Stadsgehoorzaal. In de nieuwe situatie zal het Catharinahof verbonden worden met het nieuwe winkelcircuit.

Impressie van de Catharinabrug
Gemeente Leiden afbeelding

Het samenkomen van de Mare, de Oude en de Nieuwe Rijn en de levendige kades eromheen vormen de ruimtelijke verbinding tussen de winkelcircuits. Het hart van de stad wordt gevormd door de kades van de Rijn. Het heeft een uniek en hoogwaardig karakter, hier is feitelijk de stad ontstaan.

Ontwikkeling van deze plek en de verdraaiing van de brug zijn integraal bekeken om een goede aansluiting te maken op de nieuwe winkelstraat, de Catharinasteeg. Tegelijkertijd wordt op deze manier het Waaghoofd vrijgespeeld waardoor de monumentale waarde van het hoofd beter tot zijn recht komt. Op het Waaghoofd kunnen terrassen aan het water gemaakt worden, behorende bij de huidige horecafunctie in de Waag.

Deze nieuwe brug krijgt de naam Catharinabrug en maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van het openbaar gebied aan de Aalmarkt, die door de gemeente wordt uitgevoerd.